Materiaal: gras

Kan symbool zijn voor:
– vergankelijkheid, stervelijkheid – ‘…. want zo snel als het gras vergelen zij….’
– de vijanden van Sion – ‘….zij zullen als gras op de daken zijn, verdord nog voor het wordt uitgetrokken…’ 2Kon 19: 26 en Jes 37: 27

Jaarringen Pelgrimeren

Op weg naar Pasen

Bezoek van Maria aan Elizabeth

Mariageboorte