Materiaal: stenen en grind

Eén grote steen, Grove steen, fijn grind. Kan symbool zijn voor:
– hardheid, onwrikbaarheid, blokkade
– fundament, basis, Jezus als hoeksteen
– gedenkteken bij rouw ook in de vorm van kleinere stenen
– rots – petrus betekent ‘rots’
– wapen bij David en Goliath
– de tien geboden staan geschreven op stenen tabletten, duurzaam en overanderlijk
– muur als bescherming, de stad

Jaarringen – vrede –