Materiaal: I Corinthiërs 13

‘…maar de grootste daarvan is de liefde’