Materiaal: Vruchten

Kan symbool zijn voor:
– vrucht van een (vijgen)boom, wijnstok, vruchtbaar land
– opbrengst na inspanning, oogst
– vruchten voortbrengen in de zin van het goede voorbeeld geven aan
– herkenning – ‘aan de vruchten zul je ze kennen…’ Matth 7: 16-20
– vrucht voortbrengen in de betekenins van de ‘vruchten van de geest’ psalm 1: 1-3
– goede werken – liefde vreugde vrede geduld vriendelijkheid, goedheid,zachtheid, vertrouwen en zelfbeheersing
– vrucht – die groeit in de ‘schoot’ van een vrouw
– vrucht als beeld van de schepping

‘Armoede op den Buiten’

Intrede voorganger