tailliet, gebedsmantel

Het joodse volk heeft al een tweeduizend jaar oud symbool, de talliet, de gebedsmantel.
De  Israëlische vlag is daarvan afgeleid; wit met twee blauwe strepen zoals een talliet met daartussen een ster van David.
De vlag geeft  iets van de identiteit van het Joodse volk aan.
De verwijzing naar de gebedsmantel verbindt het huidige Israël met de Tora die eeuwen eerder werd gegeven.

De gebedsmantel heeft hemelsblauwe draden die er zijn om gezien te worden en zich de geboden te herinneren, zegt Num 15:37vv. In de loop der eeuwen is de kennis verloren gegaan hoe de hemelsblauwe kleur gemaakt werd, maar het gebruik om gekleurde draden aan speciale kledingstukken te maken werd altijd gezien als een van de belangrijkste van het jodendom. Het is de roeping van het volk Israël om door het onderhouden van de geboden het leven te heiligen en zo te wijzen naar de Heilige, de Schepper van hemel en aarde. Het Woord van God verweeft hemel en aarde met elkaar.

 

drs. C.J. Rodenburg
in: Vrede over Israël
jaargang 48nr. 3
mei 2004

 

israelzondag-2015-20151003_122759

 

.