Franciscus en het Tau-kruis

De Antoniusbroeders droegen de letter, ook wel de Tau genoemd, op hun mantels ten teken van hun toewijding aan God en de mensen. De broeders verpleegden de melaatsen. De Tau was, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en had de vorm van een kruis. Franciscus gebruikte het T-teken, schreef het op de muur van zijn verblijfplaats en ondertekende er brieven mee. Het teken is nu een ‘herkenningskruis’ voor allen die zich verbonden voelen met Franciscus en Clara van Assisi.

 

Bij de schikkingen

Franciscus beschouwde de elementen als zijn broeders en zusters.
Versier het T-kruis met symbolen van de vier elementen:
aarde, lucht, vuur en water.

In deze schikkingen zijn tuin- en veldbloemen gebruikt. Reken er mee dat bijvoorbeeld de klaprozen zeer kort goed blijven als ze eenmaal zijn geplukt.

 

Aarde

‘Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door zuster aarde, onze moeder
die ons in leven houdt en leidt

en allerlei gewassen met kleurige bloemen en kruiden voortbrengt’

 

 


Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Klaprozen, Korenbloemen, Graanhalmen, Margrieten

 

 

 

Lucht

‘Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door broeder Wind en door de lucht en de wolken,

het helder weer en ieder jaargetijde,
waardoor Gij uw schepselen in leven houdt’

 

 


Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Loof van Asperges, Grassen, Margrieten

 

 

 

 

Vuur

‘Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht.

En hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk’

 

 


Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Blad van Hosta, Goudsbloemen, zonnebloem-achtigen zoals Rudbeckia en Helianten

 

 

 

 

Water

‘Geloofd zijt Gij, mijn Heer,
door zuster water, die heel nuttig is,
nederig, kostbaar en kuis’

 

 


Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Blauwe regen, Veronica, Riddersporen

 

 

 

 

 

 

 

.