Franciscus en het Tau-kruis

De Antoniusbroeders droegen de letter, ook wel de Tau genoemd, op hun mantels ten teken van hun toewijding aan God en de mensen. De broeders verpleegden de melaatsen. De Tau was, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet en had de vorm van een kruis. Franciscus gebruikte het T-teken, schreef het op de muur van zijn verblijfplaats en ondertekende er brieven mee. Het teken is nu een ‘herkenningskruis’ voor allen die zich verbonden voelen met Franciscus en Clara van Assisi.

 

Bij de schikkingen

Franciscus beschouwde de elementen als zijn broeders en zusters.
Versier het T-kruis met symbolen van de vier elementen:
aarde, lucht, vuur en water.

In deze schikkingen zijn tuin- en veldbloemen gebruikt. Reken er mee dat bijvoorbeeld de klaprozen zeer kort goed blijven als ze eenmaal zijn geplukt.

 

 

 

 

Aarde
Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Klaprozen, Korenbloemen, Graanhalmen, Margrieten

 

 

 

 

 

Lucht
Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Loof van Asperges, Grassen, Margrieten

 

 

 

 

 

Vuur
Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Blad van Hosta, Goudsbloemen, zonnebloem-achtigen zoals Rudbeckia en Helianten

 

 

 

 

 

 

Water
Versier het kruis bijvoorbeeld met:
Blauwe regen, Veronica, Riddersporen

 

 

 

 

 

 

 

.