Toegewijd

Het Woord, de jongerenbijbel en de collectezak verwijzen naar de drie verschillende ambten:

ouderling, jeugdouderling en diaken.

 

 

 

 

‘Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer ….’

-Liedboek
zingen en bidden in huis en kerk
Lied 912 –

 

 

88

Schikking en symboliek

De kalebassen verwijzen naar de ambtsdragers en zijn opgemaakt
met rode rozen en klimop.
De kleur rood is symbool voor de liefde en de Heilige Geest.
De klimop, altijd groen, staat voor de trouw van God.
De kalebas werd door de pelgrims gebruikt om water mee te nemen
voor onderweg.

Het stuk geeft weer dat het belangrijk is om met God en met elkaar
verbonden te zijn en dat je als ambtsdrager je taak mag verrichten door
de liefde en de trouw van God en vervuld met de Heilige Geest.

Op die manier mag je als ambtsdrager tot een zegen zijn en
zul je er ook zelf door gezegend worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.