Troost in psalm 23

888
888
88
88
88

Een psalm van David.

‘De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.’

– NBV –

Schikking en symboliek

Een natuurlijke compositie – op looddraad – van groen uit de Abdijtuin:
Gras voor het verlangen uit Psalm 23
Groene takken als teken van nieuw leven
Drie narcissen; als teken van trouw van een Drie-enige God, door alle ongeloof en twijfel heen.
Door alle ziekte en vertwijfeling. Hij staat boven alles!
88
88
88
Arrangement en tekst:
Peter van Asselt
888
888
***

.