Tuinman – in de hof

 

‘Gij, Tuinman in ons leven,
geloofd bent U
om de schoonheid
in Uw schepping.
Zaaier en maaier,
voedt ons
met de humus van uw woord.’

 

 

 

‘Gij, Tuinman in ons leven,
U geeft ons de aarde in handen.
Ontferm u over ons
dat wij wortelen in Uw liefde,
groeien met het groen van de hoop
en vruchten van geloof verspreiden.’

 

– www.scheppingvieren.nl –

 

 

Symboliek

Een viering of meditatie op ‘biddag voor gewas en arbeid’ geeft ons
een moment van stilte om ons te verwonderen over de schepping.
De aarde als een goddelijke creatie die ons verstand te boven gaat,
die ons voedt, onze dorst lest en een dak boven ons hoofd is.

De verwondering maakt ons ervan bewust dat, wanneer
wij recht willen doen aan ons thuis, wij dan ook met respect en zorg
moeten omgaan met die aarde en haar schatten die ons zijn toevertrouwd.

Daarom een gebed van lof en zegen.
Harken in Zijn tuin is verantwoordelijk werk waarvoor we vol vertrouwen
de kennis en aanwijzingen mogen vragen aan de Tuinman zelf.

 

Schikking

Een krans van witbloeiende muscari rondom een groene wereldbol
is als een zorgende arm om de “schouders’ van de aarde.

 

 

 

 

.