Uitgave Docete ‘Maria’

 88
88
88
88
In deze uitgave brengen wij een bloemenhulde aan al die stille Maria’s onder ons  die goed doen en goed zijn voor anderen, goed voor de aarde. Aan hen die ‘hemel en aarde’ verbinden “om niet”, zonder daar iets, een hemel, voor terug te verlangen. Het is een bloemenhulde aan die vrouwen, moeders, mantelzorgers, die licht brengen en verlichting bieden, de eeuwen door.
 88
 88
 88
 88
 88
Aan de hand van zestien thema’s worden o.a. verschillende namen van Maria, waarvan velen een Bijbelse oorsprong hebben, belicht. Met eigentijdse bloemschikkingen wordt getracht de verborgen betekenis en de symboliek van de traditie te visualiseren. Bij de samenstelling van deze uitgave is dankbaar gebruik gemaakt van de thema’s uit het leven van Maria zoals die zijn uitgewerkt in de tentoonstelling over Maria in Museum Catharijneconvent Utrecht (2017).
88
Samenstelling en tekst: Tini Brugge
Schikkingen: Hanneke Maassen, Willy Faber-van Dijk en Tini Brugge
Fotografie:  Tini Brugge en Museum Catharijneconvent Utrecht.
 88
Bestellen bij:
Stichting Docete – Houten  Docete.nl 
ISBN 9789078477341
Prijs € 7,50
88
88
88
888
888

.