Vasten – Jaarringen

 

Drieslag

Ruimte in je hoofd, in je hart en je lichaam scheppen 
Ruimte voor een hernieuwde relatie met de Ander 
Ruimte in de relatie tot jezelf en tot de aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.