40 dgntijd B-jaar – obv berkenstammetjes

Deze schikking voor de veertigdagentijd past in het B-jaar en is gemaakt met berkenstammetjes als basis

Berkenstammetjes, sommigen dik andere dunner, vormen de basis van deze schikkingen op zand. Hier en daar is gewerkt met de symboliek van de getallen zoals :
40 – veertig dagen zwierf het volk Israël dor de woestijn; veertig dagen verbleef Jezus is de woestijn.
10 – tien geboden die Mozes van God kreeg;
7  –  getal dat volheid, totaal, aangeeft; wordt gevormd door 5(broden) en 2(vissen)
3  – Mozes, Elia en Jezus op de berg; de Drie-enige God

 

Aswoensdag
Mattheüs 6: 12 – 15

Leg op een basis van zand een jutezak waar as ‘uitstroomt’.
Soberheid, uitgedrukt door jute, geeft ruimte voor het grote nadenken. De as geeft rouw en vergankelijkheid aan; de mens uit stof genomen keert ook weer tot stof.
Aswoensdag is de start van de veertigdagentijd. De as is hetgeen overgebleven is van de verbranding van de buxus-takjes van de Palmzondag van het vorige jaar. Daarom kunnen ook een vergaan stukje schors of berkenstammetje en/of gele buxustakjes in de schikking verwerkt worden.

.
1e zondag van de veertigdagentijd 
Marcus 1: 12-15   ‘De Verzoeking van Jezus’

Vorm een boog/brug van bijv. kippengaas.  Bevestig met draad 40 dunne stammetjes erop. Daarover, als verbeelding van Gods trouw aan zijn Verbond met de aarde,  een klimoprank. Bekleed de boog aan de onderkant met berkenschors.
Voor de 40 dagen die Jezus doorbrengt in de woestijn kunnen symbolisch gezien, 40 stammetjes een brug  ‘slaan’  naar het nieuwe verbond tussen God en de mensen: een overgang van de oude naar de nieuwe tijd.

 

Han 40dgn Ik plaats mijn boog in de wolkenkopie

 

 

 

 

 

 

 

.

 .
2e zondag van de veertigdagentijd 
Marcus 9: 2 -10  ‘Gedaanteverandering van de Heer’

Boor bovenin drie stammetjes, symbool voor Jezus, Mozes en Elia, een klein gaatje. Plaats daarin een dik ijzerdraad en bevestig aan de andere kant van het ijzerdraad een waterbuisje met de ijle bloemetjes van de witte Brem, Elia-Brem. Onder een bremstruik beklaagde Elia zich. Buig de ijzerdraden iets naar elkaar toe.

..

verheerlijkingbergkopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e zondag van de veertigdagentijd
Johannes 2: 13 -22  ‘Tempelreiniging

De woede van Jezus die ontstaat als hij in de tempel komt en de chaos daar ziet is terug te brengen op de 10 Geboden van het Verbond door God aan Mozes gegeven. In Exodus 20: 1-17 luidt het vierde gebod:  ‘Houd de Sjabbat in ere’. Het accent in de schikking ligt daarom op de 10 geboden.
Er is een driehoek gemaakt met 10 stukjes berkenstam, voor elk gebod één. Neem daarvoor een plankje en spijker daar één stukje berkenstam op. Lijm vervolgens trapsgewijs berkenstammetjes op elkaar.
Plaats, wanneer er een omgekeerde piramidevorm is ontstaan, mos en crocusbolletjes op de bovenkant om a.h.w. een nieuwe schepping zichtbaar te maken. Paulus schrijft over nieuw leven dat ontstaat als er in het eigen leven wordt opgeruimd en er ruimte is voor stilte. Stilte om te zoeken naar en een ontmoeten met God. In het hart, gezien als huis van God, wordt eer en lof gebracht, houd de Sjabbat in ere.

 

 

tempelupsidedownkopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4e zondag van de veertigdagentijd
Johannes 6:  1-15 ‘ Wonderbare’spijziging’

Plaats een aantal berkenstammetjes bij elkaar om een grote groep aan te geven.  Leg korenaren en van soepele takken gebogen ichtus’vissen’ ertussen. Leg in het midden bloembollen waarvan alleen nog het loof te zien is – de diepere betekenis van het wonder is immers nog niet zichtbaar.

RK : Johannes 3: 14 ‘getuigenis Johannes de Doper’
Maak dezelfde schikking en plaats ipv meerdere bloembollen enkel één uitlopende bol in het midden als beeld van de eniggeboren Zoon. 

 

gelijkenisvisbroodkopie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e zondag van de veertigdagentijd
Johannes 12: 20 -33    ‘Als een graankorrel niet sterft’

Leg een klein aantal witte berkentakken in een halve cirkel als beeld van de luisterende menigte .  Plaats gedroogde korenaren als een schoof en knak aan één zijde de aren. Dit beeld geeft tegelijkertijd de aanwezigheid van Jezus, als het Brood dat gebroken wordt te midden van de mensen aan, én het lijden dat Jezus tegemoet gaat. Zet het boeket in het midden van de cirkel op zwarte aarde. Strooi graankorrels op de aarde.

 

.
6e zondag van de veertigdagentijd/Palmzondag
Marcus 11: 1 – 11  Intocht in Jeruzalem

Plaats twee rijen met berkenstammetjes zodat er een weg ontstaat. Leg daartussen palmbladeren van bijv cycas of  kamerpalm.

Wordt Marcus 14: 1 – 15 , ‘Jezus gebalsemd met kostbare olie’  gelezen, plaats de stammetjes dan in een halve cirkel met middenvoor één stammetje waarop een flesje olie kan staan.

 

Witte Donderdag :
Johannes 13: 1 – 15    ‘ De Voetwassing’

Zet rechtop twaalf stammetjes, als de twaalf leerlingen, in een halve cirkel. Zet middenvoor een schaal water met daarbij een linnen doek.

 

Goede Vrijdag:
Johannes 18 : 1 – 19 , 42   ‘Gevangen in Getsemané’

Plaats om een berkenstam een raster, gemaakt van takken of gaas, als beeld voor de gevangenneming van Jezus. Zet daarbij een groep berkenstammetjes met daaromheen klimop gewikkeld, als teken van Gods trouw waardoor geen mens verloren gaat.

 

Stille Zaterdag
Marcus 16 vers 1 -8  ‘Vrouwen bij het Graf’

Plaats drie stammetjes rond een plant die groeit in droge gebieden als beeld van de vrouwen bij het graf in de olijfgaard. De eenvoud van de schikking benadrukt de stilte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasen
Johannes 20 vers 1 -18  ‘Opstanding’

De opening onder de brug verbeeld het open graf. De sluitstenen kunnen terzijde worden gelegd. Maak links en rechts een wit bloeiende paastuin als teken van een nieuw begin.

Gebruik bij voorkeur narcissen, ook paastrompetten genoemd, en bolletjes als verbeelding voor wat zich nog allemaal zal openbaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.