Vol geloof de wereld ingaan

Gedragen door liefde en trouw ...

 

 

Bewakers staan aan de poort van de kerk; aan iedere zijde één.
De eerste twee liederen gaan over de kerk, over Petrus en Paulus, hoe de kerk is gesticht.

 

Het andere gedeelte gaat over pinksterzondag en de Heilige Geest. Het laat zien hoe de Heilige Geest in vurige talen is neergedaald op de discipelen, hoe ze kracht gekregen hebben, en hoe ze twee aan twee de wereld zijn ingegaan. Ze waren vol van geloof en gingen vol hoop heen om de goede boodschap te verkondigen aan alle volken en gemeenschappen in de wereld: dat Jezus Christus is opgestaan en dat Hij hemel en aarde gered heeft.

 

– Samoil Dogan, Syrisch-Orthodoxe Kerk

 

 

 

 

'de Geest draagt'

 

 

 

 

 

.