Vrede verbindt over grenzen

 

 

 

 

 

 

Het thema – ‘Vrede verbindt over grenzen’- nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken.

 

Want dan wordt zichtbaar wat er aan de andere kant van de grens wacht: vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.
Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en ze spreken steeds minder mensen uit andere bubbels.
Polarisatie ligt dan op de loer. En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.

 

 

 

‘Over de grenzen’

Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,
het niemandsland, hier ver vandaan,
waar wij de grenzen overgaan,
een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,
met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?
En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,
het pad dat eindigt waar vergeving begint.

 

Naar een fragment uit ‘Gebed voorafgaand aan het gebed’;
Het boek van vergeving, p. 16-17
(Desmond en Mpho Tutu, Uitgeverij Spectrum, 2014)
tekst: Hans Reinold, muziek: Raymond Stoop
© het Apostolisch Genootschap 2018

Uit:  PAX Vieren
Suggesties voor vieringen
in de Vredesweek van
21 t/m 29 september 2019

 

 

 

Symboliek 

Wereldbol:  bekleed een bol met mos of blad
Grenzen: kippengaas en distels
Vrede: een niet-gesloten strokrans met lint omwonden in de kleur van de vrede,wit
Bloei: witte bloemen die net open komen;  vrede komt tot bloei.

 

 

 

Leg de bol op een stevige ondergrond.
Plaats het kippengaas en de distels in een rechte lijn over de bol.
Laat de witte krans de aarde omspannen – zelfs over de grensobstakels heen – en plaats daarbij witte bloemen in steekbuisjes.

 

In deze schikking is het geheel gelegd in een kluwen van verstrengelde klimoptakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

.