Wat doe jij in vredesnaam?

 

 

 

 

 

Inclusief samenleven

 

 

 

 

Sommige mensen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als aan iedereen recht wordt gedaan.

In het thema van deze Vredesweek gaat het om het vermogen elke gedachte van uitsluiting ten aanzien van welk medemens ook, vroeg te herkennen en tegen te gaan. Uitsluiting begint sluipend met een wij-zij-denken en een ‘wij zijn beter’.

Daar waar je jezelf niet meer in de ander herkent, begint de ellende. Het ontwricht de samenleving, laat diepe wonden na en trekt een wissel op de toekomst.
Allesbepalend is daarom hoe en waarmee jij jou mens- en wereldbeeld voedt.

 

 

 

 

De vraag is niet meer óf er exclusie in onze samenleving is, maar of we het herkennen hoe mensen worden buitengesloten en hoe we hierbij zelf betrokken zijn. Bij ieder ‘wij’ ontstaat er een ‘zij.’ Velen voelen zich buitengesloten. PAX’ overtuiging van de verbondenheid met elkaar en deze aarde, zoals Paus Franciscus krachtig beschrijft in zijn meeste recente rondschrijven (Fratelli tutti), staat hiermee op gespannen voet. Onze uitdaging is om in die verbondenheid elkaar recht te doen en samen aan die vrede te werken zonder elkaar de maat te nemen. Als we elkaar opzoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het woord geven, naar elkaar luisteren en samenwerken, ligt er een kleurrijke toekomst voor ons.

 

 

Schikking en symboliek

Mensen sluiten zich graag aan bij een groep met gelijkgestemden; er zijn veel groepen in de samenleving.
In deze schikking is daarom gewerkt met cirkels. Iedere cirkel bevat een verzameling. De cirkels overlappen elkaar en daardoor ontstaan er deelverzamelingen. De verzamelingen – van maiskolven, stammetjes, bladeren of bloemen – overschrijden  hun grenzen om elkaar te kunnen ontmoeten. Een beeld van de bereidheid om de ander te leren kennen en erbij te betrekken. De begrenzingen worden inclusieve omarmingen door de klimop – het symbool van trouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.