Gebed voor de schepping

 

‘De Wereldgebedsdag voor de schepping is een moment waarop de kerk ons vraagt het wonder te overwegen van de schepping en na te denken over hoe wij de schepping zo goed mogelijk kunnen ‘beheren en bewaren’

Genesis 2: 15:
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van ​Eden, om die te bewerken en erover te waken.’ 

Gezamenlijk willen de kerkleiders zo een krachtig signaal afgeven aan de wereld dat we de handen ineen moeten slaan bij het werken aan een wereld die toekomst heeft.’
888

Uit:
-Toolkit Wereldgebedsdag voor de Schepping 2018
‘Uit klei getrokken’
van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

888

 

888

Symboliek

 

Een platte glazen schaal is in deze schikking het symbool voor de aarde.

Op de schaal het groen van akkerwinde en andere planten die we doorgaans onkruid noemen.

In het groen de zaadvliezen van Lunaria, judaspenning, vaak gebruikt in de 40-dagentijd als symbool voor het geld dat Judas ontving voor zijn verraad. Ook nu zijn de zaadvliezen gebruikt om de invloed van het geld weer te geven. Het is geld dat Moeder Aarde niet beschermt maar waarvoor ze wordt uitgebuit.

De bessen geven aan dat er op aarde ook geoogst wordt.
Maar het zijn de bessen van de vuurdoorn, een stekelige struik waar je je gemakkelijk aan verwondt.
Door het gebruik van onjuiste bewerkingstechnieken, het uitputten van de bodemschatten, uitstoot van broeikasgassen, enz. enz., is de aarde verwond en de schepping beschadigd.

Helder en fris was de omgang met de aarde en haar bewoners.
Maar het duister dringt zich steeds meer op omdat er geen eerlijke verdeling is van de oogst en er nog grote ongelijkheid bestaat tussen arm en rijk, mannen en vrouwen door geaardheid of huidskleur. Gebeurtenissen die het daglicht niet kunnen verdragen.
Daarom hebben de haast lichtgevende gele bloemen van de Rudbeckia geen heldergele bloemblaadjes meer.

 

Middenin de schikking een sculptuur van mensen die hun handen uitstrekken naar omhoog.
Een beeld van verlangen naar ‘het Goede’, naar wijsheid, naar troost, naar vrede, naar overvloed.
Mensen die dromen van een toekomst.

De krans bovenop is een beeld van overvloed: brood en wijn rondom, zoals de Schepper het bedoeld heeft. Daar bovenuit een zonnebloem, bloem van het licht, de warmte, de zon.

Het geheel is een gebed om hulp, om wijsheid, een gebed om samen te werken aan een wereld die toekomst heeft.
een gebed voor een wonder!

 

 

 

‘Moge God ons zegenen met wijsheid om voor de aarde zorg te dragen.
Moge God ons zegenen met liefde om het leven om ons heen te behoeden.
Amen.’

 

 

 

 

 

 

.