Werken van Barmhartigheid

Werken van barmhartigheid - Willy

 

Jezus zegt tijdens de laatste maaltijd die hij met zijn leerlingen houdt:

‘Wie opneemt wie ik uitstuur,
neemt mij op, en wie mij opneemt,
neemt hem op die mij uitstuurt’.

– Johannes 13 vers 20 –

 

De 7 werken van barmhartigheid kunnen een plek krijgen op de 7 zondagen tussen Pasen en Pinksteren.
Het getal 7 heeft een verwantschap met:
– de 7 hoofddeugden: geloof, hoop, liefde en voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.
– de 7 gaven van de Geest – wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en respect.
– de 7 scheppingsdagen
– de 7 zuilen waarop Wijsheid haar huis bouwt – Spreuken 9 vers 1

 

 

 

 

 

 

 

Hongerigen voeden

 

 

 

 

 

 

 

Dorstigen laven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreemdelingen herbergen

 

 

88

88

88

88

88

88

88

 

Naakten kleden

88

88

 

 

 

 

 

Zieken bezoeken

Zieken bezoeken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevangenen bevrijden

Gevangenen bevrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doden begraven

 

 

 

 

 

Arrangement:
Willy Faber

 

 

 

 

.