Wijn

DSC09318 webklein

 

 

Offer, bloed, leven en veugde

  • Voor Israël is wijn één van de offergaven bij het Pesachfeest

Leviticus 23:13 ‘met het bijbehorende graanoffer van twee tiende efa tarwebloem vermengd met olijfolie, als een geurige gave die de HEER behaagt, en het bijbehorende wijnoffer van een kwart hin wijn.

 

  • Wijn wordt in het Nieuwe Testament bij het laatste avondmaal een teken van het Nieuwe Verbond

Lucas 22:20  ‘Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’

  •  Johannes 2: 1-11 de bruiloft te Kana: ‘……………het water dat wijn geworden was, …..Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.’

 

 

 

 

.