Willemien

Voor Willemien

Openbaring 21 vers 5:
“Zie, Ik maak alle dingen nieuw”

 

De ware wijnstok gekruisigd
trouw van de Eeuwige
Paasmorgen is niet ver
de aarde zal bloeien
Jezus opstaan
en jij met Hem.

 

DSC01959kopie

 

Willemien Wikkers was een grote stimulans en dé motor voor de landelijke groep symbolisch schikken van de PKN, die ieder jaar een kerst- en een paasbrochure uitbrengt om inspiratie en uitvoering te bieden aan lokale bloemschikgroepen ter ondersteuning van de liturgie. Ze was een gedreven vrouw die geïnspireerd werd door, en met volle overgave en warmte kon vertellen over het Licht van de Eeuwige waardoor zij zich gedragen wist. Zij beschikte over uitgebreide kennis, over haar Schepper en Zijn schepping, moeder aarde, die ze gepassioneerd en respectvol kon overbrengen op anderen, zowel groot als klein.

Op 12 februari hebben wij plotseling afscheid van Willemien Wikkers moeten nemen; van haar gedreven enthousiasme, warmte en liefde die ze uitdeelde aan iedereen. In haar gedachten-goed zal ze altijd bij ons blijven:

 

Laat ons nieuw leven zienDSC01964kopie
door dood en verval heen
nieuwe kracht
door moedeloosheid
en verdriet heen.
Geef nieuwe vrucht
aan wat gestorven is.
Dat onze weg
geen doodlopende weg is,
maar een weg ten leven.

 

Uit:
Nieuw Leven
PKN-Brochure Symbolisch bloemschikken
Veertigdagentijd 2013

 

********************************************** 

 

 

Werkgroep

‘Het was de wens van Willemien dat wij – de landelijke werkgroep liturgisch bloemschikken – een rouwarrangement  zouden maken. Zij hield erg van bloemen. Willemien was de grote inspirator van onze groep. Zij was een veelkleurige, warme persoonlijkheid. Wij hebben daarom voor warme tinten gekozen.

Vooraf aan onze vergaderingen stak Willemien áltijd een kaarsje aan.  Het Licht van de Eeuwige, waarin ze nu is opgenomen.’

 

stuk Willemien 002kopie

88

Symboliek

In het midden  ligt een druivenrank, symbool voor de wijnstok die vaak in de Bijbel genoemd wordt .

  • De druif is één van de gezegende vruchten van het beloofde land.
  • Anemonen bloeiden volgens de legende aan de voet van het kruis.  Het bloed van Jezus kleurde deze bloemen rood.
  • Primula wordt wel hemelsleutelbloem genoemd.
  • Tulp betekent gebed: De bloembladen staan open naar de Hemel.
  • De Narcis is de paastrompet die juicht omdat de Heer is opgestaan.
  • Rondom is  Klimop. Dit betekent trouw; klimop is altijd groen en hecht zich.

 

 *************************

 

 

Voor Willemien en allen die haar missen  

‘Het is nog nauwelijks te bevatten dat je niet meer op deze moeder aarde loopt en je vuurvonken verspreidt in het licht van de Eeuwige.’

 

Vuur en vonken licht

In het vuur
de Ander
ontmoeten
en met al je passie,
bewogen en bevlogen,
in die Geest
leven delen,
veelkleurig,
hartwarmend,
inspirerend,
compassie worden. 

En weten:
Ik ben die er zijn zal,
IK ZAL ER ZIJN! 

Dode takken tot leven brengen,
woord en daad verbinden.
voor veelkleurige bloemen
ruimte scheppen
als vonken van licht
in warme tinten.
Een licht ontsteken
als de nacht
duister is. 

In dat Licht leven wij,
samen en alleen. 

In uw Licht,
zien wij Licht. 

 

‘Je was een hartverwarmende reisgenoot, bewogen om weerlozen, compassie delend met heel de aarde.
Je vonken zullen nagloeien.’

 

 

stuk Willemien 004kopie

 

Ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen
maar op één of andere manier
zwerf je nog steeds door mijn leven
soms, zomaar ben je er even
weet ik weer hoe bijzonder je was.

Uit:
‘Speelruimte om te bouwen’
W. Wikkers

 

 

Tini Brugge
Almen, Levensakker,
Aswoensdag 13 februari 2013.

 

 

 *****************************************

 

 

 Uittocht

‘We gaan nu waarheen we gaan en doen wat er gedaan moet worden.
Denk aan alle mensen in de wereld die er zijn.
Elk mens is het centrum van Gods scheppende kracht en zijn visioen van heelheid en gerechtigheid.

Ieder mens, jij en ik, is dit dragende centrum van Gods verlangen,
en vanuit dit centrum worden wij geroepen om het Leven tot zijn bestemming te brengen
.’

Uit:
Willemien Wikkers,
Speelruimte om te bouwen
pg.167

 

 *****************************************

 

 

Op 14 februari 2013 zegt Henny Beijer:
“mooi, om op deze manier Willemien te herinneren. wat was ze een spontaan en inspirerend mens!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.