Van woestijn tot paastuin – eenvoud met potplanten

Schikkingen naar evangelielezingen

specifiek passend voor het A-jaar met gebruik van potplanten en een cilindervaas als basis.

 

In de verleiding verkleind

 

De eenvoudige composities, vanwege de sobere tijd,  met vooral potplanten zijn uitgewerkt in een grote schotel. Om hoogte te krijgen is een grote cilindervaas gebruikt waarin de rand van het een potje blijft hangen op de rand van de cilinder. De cilinder kan ook gevuld worden met bijpassende materialen (stenen, zand, buxustakjes, etc.) waarop het potje kan rusten. Het geheel krijgt meer uitstraling door het gebruik van een grote schaal als ondergrond óf juist het weglaten van de schaal en de compositie op een lap paarse stof te plaatsen.

 

 

1e zondag Veertigdagentijd: Woestijn
Matteüs 4, 1-11 Verzoeking in de woestijn

Vul de cilinder met zand en plaats bovenin kleine kamerbrem, een vetplant,bijv.  een Crassula, als verwijzing naar de woestijn en/of een klimopplantje als verwijzing naar het trouw blijven aan het Woord van God.

 

2e zondag Veertigdagentijd: Berg
Matteüs 17,1-9 Bevestiging op de berg.

Vul de cilinder met stenen en plaats bovenin een potje met een witte crocus of een andere wit bloeiende potplant.

 

3e zondag Veertigdagentijd: Water
Johannes 4, 5-42 Samaritaanse bij de put

Vul een cilindervaas met water en plaats bovenin een papyrusplant of een zogenaamd potloodplantje (Pencil Grass) dat met het smalle blad op een fontein lijkt.

 

 

4e zondag Veertigdagentijd: Licht
Johannes 9, 1-41 De blindgeborene

Neem een gele primula als ‘ogen voor dit licht’.

 

 

5e zondag Veertigdagentijd: Leven
Johannes 11: 1-44 Opwekking van Lazarus

Plaats bovenin hyacinthen die zich uit de bol bevrijd hebben en ‘opgestaan’ tot bloei komen. Leg bij de cilindervaas een grote steen.

 

6e zondag Veertigdagentijd:  Palmpasen,
Matteüs 26, 1-66   intocht in Jeruzalem

Plaat een kamerpalm bovenin de cilindervaas of steek er een door kinderen gemaakte palmpasenstok in. Het haantje bovenaan de stok verwijst naar de verloochening van Jezus door Petrus.

 

 

 

 

 

 

 

.