Woestijn/zand

Beproeving:

  • verlaten, niet thuis, eenzaam zijn, dwaling en beproeving
  • de Israëlieten trokken 40 jaar door de woestijn
  • Lucas 4: 1 en 2  ‘Jezus bleef 40 dagen in de woestijn en vastte’.
  • Matteüs 4: 1  ‘ Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden’.

Openbaring:

  • 1Koningen 19: 4 – 18   Elia trok 40 dagen door de woestijn tot de Eeuwige zich openbaarde bij de berg Horeb
  • Lucas 3: 2   ‘Johannes de Doper leefde in de woestijn en daar kwam het Woord van God over hem

 

 

 

.