Zegevieren

 8888
 8888
Wezenzondag
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
De leerlingen zijn bijeen, hoorden hun Heer spreken over de Geest die zal komen.
Als hun Meester ineens niet meer zichtbaar is, overkomt hen een gevoel van verlatenheid.
Zij voelen zich als wezen zo kwetsbaar. Niemand die voor hen opkomt wanneer ze belaagd worden?
88888
 8888
Romeinen 8,37
‘Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons heeft liefgehad’.888
De tekst van Romeinen geeft een tegengeluid, lees daarom ook de context van de tekst: Rom 8: 31-39.
Niets kan ons scheiden van Christus terwijl wij Hem toch zien vertrekken in de wolk.
Dat wekt verwondering en onbegrip en geeft een gevoel van teleurstelling en verlatenheid.
88
88

Schikking en symboliek

Het gipskruid, geschikt in de vorm van een wolk, geeft aan dat er iets aan het zicht onttrokken is, maar de rode bloemen ertussen laten zien wat er juist zichtbaar is geworden..
Want God is vóór ons en dat is te zien aan Zijn liefde die door de wolk heen naar ons toekomt.
Met de Heilige Geest mogen we ons veilig weten. Daarom zijn er rode bloemen gebruikt; rood, de kleur van de liefde.
Een lauwerkrans is een krans die bekleed is met laurierblad en al bekend was bij de Romeinen als overwinningskrans. Kenmerk van zo’n krans is dat de krans niet helemaal gesloten is.
Juist voor deze krans is gekozen omdat wij mogen zegevieren dankzij Hem die ons liefheeft!
“Want Hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, pleit voor ons”.
88
88
88
88
88
88
88
8888

.