Zeven maal barmhartig

Werken van barmhartigheid - Willy

 

Jezus zegt tijdens de laatste maaltijd die hij met zijn leerlingen houdt:

‘Wie opneemt wie ik uitstuur,
neemt mij op, en wie mij opneemt,
neemt hem op die mij uitstuurt’.

– Johannes 13 vers 20 –

 

De 7 werken van barmhartigheid kunnen een plek krijgen op:
de 7 zondagen van de veertigdagentijd óf
op de 7 zondagen tussen Pasen en Pinksteren.

Het getal 7 heeft een verwantschap met:

  • – de 7 hoofddeugden: geloof, hoop, liefde en voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid.
  • – de 7 gaven van de Geest – wijsheid, verstand, raad, sterkte, godsvrucht, wetenschap en respect.
  • – de 7 scheppingsdagen
  • – de 7 zuilen waarop Wijsheid haar huis bouwt – Spreuken 9 vers 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventueel kan aan iedere schikking een klimoprank worden toegevoegd als beeld van trouw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hongerigen voeden

 

 

 

 

 

 

 

Dorstigen laven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreemdelingen herbergen

 

 

88

88

88

88

88

88

88

 

Naakten kleden

88

88

 

 

 

 

 

Zieken bezoeken

Zieken bezoeken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevangenen bevrijden

Gevangenen bevrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doden begraven

 

 

 

 

 

Arrangement:
Willy Faber – van Dijk

 

 

 

 

.