‘Zoals de Vader mij zend….’

 

 

 

 

 

 

 

Dikwijls leggen catechisanten belijdenis van hun geloof af op Pinksteren.

 

 

 

Johannes 20: 21 – 23
‘Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden,
zo zend ik jullie uit.’

 

 

 

 

 

Schikking en symboliek

8 mensen die belijdenis van hun geloof doen.

In het bloemwerk staat de lelie met drie zuiver witte bloemen aan dezelfde steel, beeld van de Drie-enige God, centraal.

Eromheen 8 felrode bloemen met de bloemhoofden naar boven gericht
als beeld van de 8 catechisanten die hun hoofden oprichten naar Hem die ze willen volgen.

Overdadig veel wit gipskruid danst vrolijk in het rond.
Wit is de kleur van het feest!

Daaronder veel rode rozen waarin de liefde van de gemeente tot uitdrukking komt.
De gemeente die deze “nieuwe” leden wil ondersteunen en warmte wil geven.

Boven dit alles hangt de muziekregel:  ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem….’
als een regenboog ter bemoediging. Want : Hij is opgestaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.