‘Zoals de Vader mij zend….’ » “Daar juicht een toon, daar klinkt een stem…”

“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem…”

.