Laudato Si’

Wereldgebedsdag voor de Schepping


In juni 2015 toen de encycliek Laudato si’ werd gepubliceerd, kondigde paus Franciscus voor de Rooms-Katholieke Kerk een jaarlijks te houden gebedsdag voor de schepping aan. Hij sloot daarbij aan bij een initiatief dat in de Orthodoxe kerken al langer bestaat.
De gebedsdag is vastgesteld op 1 september en wordt oecumenisch breed gedragen.

7-Sprong

Van 1 september tot 4 oktober vieren kerken wereldwijd de Scheppingsperiode. De Vlaamse organisatie Ecokerk geeft jaarlijks een katern uit met liturgisch materiaal voor deze periode. De Laudato Si’ werkgroep Nederland heeft het materiaal wat aangepast aan de Nederlandse situatie. Rode draad dit jaar is weer de visie van Laudato Si’ over de zorg voor ‘het gemeenschappelijk huis’. Het katern sluit aan bij het 7-jaren programma dat het Vaticaan afgelopen mei 2021 lanceerde met de uitnodiging aan alle geledingen van de Kerk om een veranderingsproces te beginnen dat zeven jaar duurt. Om duurzaam te worden in de geest van de integrale ecologie van Laudato Si’, onderscheidt men 7 grote doelstellingen.

Die periode van 7 jaar is sterk symbolisch geladen. Het verwijst naar het Bijbelse sabbatjaar, waar elke 7 jaar de aarde rust werd gegund. Het houdt de belofte in van bevrijding voor de planeet en voor al wat erop leeft.

 

Schikkingen bij de 7-Sprong

 

 

 

 

‘Dat wij als wachters op de muren zijn…’

 

 

 

 

Schikkingen bij Laudato Si’,  Vier elementen

88
88

 Lucht                    Water                    Vuur                Aarde

 

Klik hier voor de liturgie:
‘Laat rivieren van levend water stromen’

 

 

 

Schikkingen bij Wereldgebedsdag

 

 

 

 

gebed voor de schepping

 

 

 

 

gebed uit de diepte

 

 

 

 

 

gebed bij Laudato Si

88

88

 

 

 

Wereldwijd

88

88

 

 

Nieuwe schepping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.