Startzondag

 

 

Na de vakantieperiode begint een nieuw seizoen in de kerk. De kerkelijke activiteiten worden opgepakt. Te denken is aan clubwerk, catechesaties en bijbelkringen enz. Maar ook de kerkenraad, diaconie, kerkrentmeesters zijn onmisbaar om de kerk als geheel te besturen. En ook gemeenteleden dragen hun steentje bij. Dit kan alleen als de kwaliteiten van vele mensen ingezet kunnen worden. Het sleutelwoord is  ‘diversiteit’ en dat kan vorm gegeven worden op velerlei manieren.  De foto hierboven geeft inspiratie, zo veel bloemen, zo veel mensen…..!

Kerkproeverij
Steeds meer gemeentes kiezen ervoor om voor de eerste zondag van het nieuwe kerkseizoen mensen van buiten uit te nodigen. Een kerkproeverij
Een gastvrije manier om hen iets te kunnen laten proeven van het kerkelijk samenzijn.

 

Symboliek

  • noten (het koor, organist)
  • kaarsen en zonnebloemen (liturgiegroep)
  • product van Max Havelaar (diakonie, ZWO/ Derde Wereld)
  • kleine bloemetjes (kindernevendienst)
  • lampenpoetsersgras (kosters, schoonmaakploeg)
  • herdersstaf (priester, predikant, voorganger)
  • diverse bloemen (parochieleden, gemeenteleden)

 

 

 

 

 Tips voor schikkingen

– Plaats in een cirkel van wilgentenen of andere takken divers materiaal met symbolische betekenis

– Stel bloemwerk samen met materiaal uit de tuinen van gemeenteleden

– Werk met zoveel mogelijk kleuren

– Maak composities voor bijvoorbeeld diaconie, kindernevendienst, enz en verbind ze met klimop en/of lint.

-Verwerk het thema van de kindernevendienst in de schikking bijvoorbeeld een regenboog.

 

 

Themaschikkingen

 

 

 

‘Samen … ga je mee?’

 

 

 

 

‘Van U is de toekomst’

 

 

 

 

 

 

 

Rode draad

 

 

 

 

 

 

Het goede leven

 

 

 

 

 

 

Psalm 1

 

 

 

 

 

 

Een goed verhaal

 

 

 

 

 

 

Een goed gesprek

 

 

 

Appel

 

 

 

Proeven en delen

 

 

 

 

 

 

Geloven met hart en ziel

 

 

 

 

 

 

Welkom, de koffie staat klaar

 

 

 

 

 

 

Schuif ‘ns bij ons aan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.