Zonnelied van de H. Franciscus van Assisi

 
Lofzang op de schepselen
ca 1225 
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer, van U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegen.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe en geen mens is waardig uw naam te noemen.
 
Wees geprezen, mijn Heer met al Uw schepselen,
88
Wees geprezen, mijn Heer met al Uw schepselen, vooral door mijnheer broeder zon, die de dag is en door wie Gij ons verlicht.  En hij is mooi en straalt met grote pracht; van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de sterren.  Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en kostbaar en mooi.Wees geprezen, mijn Heer, door broeder winden door de lucht, bewolkt of helder, en ieder jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen onderhoudt.
88
Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis.Wees geprezen, mijn Heer, door broeder vuur, door wie Gij voor ons de nacht verlicht; en hij is mooi en vrolijk, stoer en sterk.Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde, die ons voedt en leidt, en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U,  Allerhoogste, worden zij gekroond.Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster de lichamelijke dood, die geen levend mens kan ontvluchten.Wee hen die in doodzonde sterven; gelukkig wie zij in uw allerheiligste wil vindt, want de tweede dood zal hun geen kwaad doen. Prijs en zegen mijn Heer en dank en dien Hem in grote nederigheid.…
 
 
********************

 

 

 

 

God loven door te zijn wie je bent

Het poëtische geheim van de Nederlandse vertaling van dit Zonnelied schuilt in het Italiaanse woordje’per’.
Dat betekent zowel ‘voor’ als ‘door’. Franciscus’ zin ‘Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle’
betekent dus tegelijkertijd ‘Wees geprezen, mijn Heer, VOOR zuster maan en de sterren’ en ‘Wees geprezen, mijn Heer, DOOR
zuster maan en de sterren.’
Op deze manier roept Franciscus ook het water, het vuur, de aarde én de mens op om God te prijzen.
Franciscus verstaat Gods’ opdracht aan de schepping zo: ‘Gaat heen en wordt meer…’
Een tulp moet steeds meer tulp worden, een schaap meer schaap en een mens meer mens. Dan voldoe
je aan Gods opdracht en als je aan Gods opdracht voldoet, dan loof je Hem.
Het overgrote deel van de schepping heeft dit uitstekend begrepen en doet niets anders. Alleen de mens niet.
In zijn vijfde wijsheidsspreuk zegt Franciscus tegen ons, de mens: ‘Alle schepselen die onder de hemel dienen, erkennen
en gehoorzamen hun Schepper naar hun aard beter dan jij.’
De mens is teveel bezig met andere dingen, met verschillen bijvoorbeeld. Laten we God loven door te zijn precies wie we zijn.
Want zo heeft Hij ons gewild, met alle verschillen die er zijn. De ene bloem is de andere ook niet.

Br. Hans Peter Bartels, franciscaan Megen

 

 

 

Schikking bij het zonnelied

 

 

 

 

 

 

 

Maak een biedermeier van zonnebloemen of maak een halve groene aardbol op een ronde schaal omgeven door een rand van zonnebloemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.